Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Vörös Márk EV. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.tik-tokker.hu honlapon keresztül nyújtott „TikTokker AKADÉMIA online kurzusok” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

 • Név: Vörös Márk EV.
 • Székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 9/A 1/6
 • Nyilvántartási szám: 40533288
 • Adószám: 66897723-1-22
 • Email cím: tokker.akademia@gmail.com
 • Bankszámlaszám:  12010635-01631856-00100003 (Raiffeisen Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU46 1201 0635 0163 1856 0010 0003
 • Swift/BIC kód: UBRTHUHB

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „TikTokker AKADÉMIA online kurzusok” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható TikTok marketingismereteket, ezzel kapcsolatos írásos és hanganyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a TikTok marketing legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva bevétel és hatékonyság növekedést érhetnek el a TikTok platformján.

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (hanganyagok, írásos összefoglalók és egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, frissített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Vörös Márk EV., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre a szolgáltatások adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért Vörös Márk EV. egyetemlegesen felelős.

 

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.tik-tokker.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

6) A megbízási díj teljesítése

A fizetős kurzusok megrendelése során a jelentkező kétféle fizetési mód közül választhat.

Online bankkártyás fizetés (Barion): ennél a fizetési módnál a jelentkezőnek meg kell adnia az érvényes bankkártya adatait a Barion Payment Zrt.-nek. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (a továbbiakban Barion) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion adatvédelmi tájékoztatója és általános szerződési feltételei folyamatosan megismerhetőek a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ és a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Amennyiben a Barionnál a fizetési tranzakció sikerrel zárul, úgy a jelentkező számára a megrendelt kurzus azonnal elérhetővé válik.

Online bankkártyás fizetés (SimplePay): a SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

A SimplePay Online Fizetési Rendszer részletes fizetési tájékoztatója itt olvasható:

https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Banki előre utalás: banki előre utalás esetén a jelentkező által megrendelt tanfolyam csak az utalás beérkezése és lekönyvelése után (a sikeres utalást követően maximum 1-2 nappal) válik elérhetővé. Az utaláskor a közlemény rovatba a rendelési azonosító feltüntetése szükséges.

Az utaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett neve: Vörös Márk EV.
 • Bankszámlaszám:  12010635-01631856-00100003 (Raiffeisen Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU46 1201 0635 0163 1856 0010 0003
 • Swift/BIC kód: UBRTHUHB

 

6) Számlázás

A megbízási díj levonását vagy beérkezését követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a Billingo Technologies Zrt. (a továbbiakban Billingo) online számlázó programon keresztül juttat el a Taghoz. A Billingo adatvédelmi tájékoztatója és általános szerződési feltételei megtalálhatóak a weboldalukon (https://www.billingo.hu/). A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

7) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Ebben az esetben a korábban kifizetett összeg visszatérítésre kerül a Tag részére. A felmondás kezdeményezhető emailben (tokker.akademia@gmail.com) vagy telefonon keresztül (+3630 605 6067).

 

8) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

9) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.tik-tokker.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

10) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

11) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

12) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

13) Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: tokker.akademia@gmail.com. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

14) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; adószáma: 14571332-2-42)

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://www.tik-tokker.hu/aszf/ weboldalon.